SufitSufit – łańcuchy element konstrukcyjny oddzielający poszczegó lne kondygnacje budynku. Sufit przenosi pompowania na proste elementy (ściany lub słupy). Na gó rnej warstwy stropu układana jest posadzka, a dolną powierzchnię zwykle pokrywa się tynkiem, planując sufit.

Najważniejszymi posadami stropu przepędzają:

- przekazać obciążenia permanentne - obciążenie własny, obciążenie ścianek działowych, na poddaszu ró wnież częściowo obciążenie więźby dachowej,
- przenieść pompowania użytkowe - ciężar zaopatrzenia, wyposażenia pokoje, składowanych towaró w jak również przebywających w nim osó b, zarazem konstrukcja stropu musi posiadać sztywność, wystarczającą na prowadzenie wymaganych warunkó w użytkowych (ugięcie stropu pod wpływem oczernień nie będzie wstanie przekraczać zasad dopuszczalnych),
-   zwiększyć surowość budynku,
- przechowywać pomieszczenia na poszczegó lnych kondygnacjach zanim przenikaniem dźwięku, ciepła,
- wykreować podłoże na rzecz posadzek jak również podłó g,
- ograniczyć szerzenie się się ognia.

Dzielenie stropó w ze względu na rodzaj wyklarowania konstrukcyjnego:

- strop belkowy – fragmentem nośnym przepędzają belki ułożone ró wnolegle do siebie, na któ rych ugruntowują się narodziny wypełniające również warstwy podłogowe. Belki nie mają możliwości być drewniane, stalowe względnie żelbetowe. Wypełnienie mogą mianować elementy drewniane, betonowe, ceramiczne (np. pułap Kleina innymi słowy strop odcinkowy).
- strop płytowy – niuansem nośnym istnieje płyta żelbetowa prefabrykowana względnie monolityczna. W razie płyty monolitycznej, niezbędne istnieje pełne deskowanie od wykopu płyty. Nie mają możliwości być zbrojone krzyżowo względnie jednokierunkowo. Cnotą tego modela stropó w jest skorzystanie ró wnej powierzchni ppe gó ry i kuklin płyty. Dziedziny oparte postrącają bezpośrednio na ścianach.
- pułap płytowo– żebrowy – niuansem nośnym istnieje płyta oparta na żebrach (lekkie belki) ró wnoległych do siebie i opartych na ścianach lub dysk oparta na ruszcie ppe żeber. Pułap taki przeprowadza się kawa na ławę na szkołowie na całym deskowaniu. Na wykonanie pokup więcej cementu niż w momencie stropó w gęstożebrowych.
- powała gęstożebrowy - elementem popularnym są żebra oparte na podporach (np. ścianach), obszar między belkami wypełnia się pustakami ceramicznymi, betonowymi, gipsowymi lub trocino-cementowymi itd. natomiast całość odgrywa się mieszanką betonową. Cement wypełnia obszar między pustakami, tworzy żebra oraz pokrywę tzw. nadbetonu.