PosadzkiPodłoga – w architekturze, obca, wierzchnia, pożegnalna warstwa podłogi, będąca jej wykończeniem, nieustannie o zakresie dekoracyjnym. Podłoga – w architekturze, obca, wierzchnia, pożegnalna warstwa podłogi, będąca jej wykończeniem, nieustannie o zakresie dekoracyjnym.

Warianty posadzek:
- posadzki bezspoinowe – przyjęte z wielka sanoka, zaprawy cementowej, gipsowej, wapiennej, magnezjowej lub żywic.
 
- posadzki spoinowe – złożone zmieszanych ze sobą elementó w, np. płytek ceramicznych czyli płyt kamiennych, desek, paneli podłogowych i tym podobne.
 
- posadzki mozaikowe – wkładane z dużej ilości, często wielobarwnych, drobnych elementó w kamiennych lub ceramicznych (np. mozaika).
 
- posadzki żywiczne – wkładane z pojęcia żywic epoksydowych, poliuretanowych czyli metaakrylowych a także kruszyw ró żnego modelu. Są zmywalne, szczelne, o wysokiej oporności na usuwanie. Dzięki zastosowaniu barwionych kruszyw granitu, marmuru można wystarać się pełną panoramę koloró w.

Polecani Producenci:
Posadzki dekoracyjne PANDOMO są odkrywczą i nietuzinkową propozycją w celu tych któ rzy fantazjują w sposó b twó rczy upiększyć oraz sprzątnąć wnętrze własnego mieszkania bądź biura. Zaró wno literatem jak tudzież wieloletnim fabrykantem tego badawczego wyrobu widnieje Niemiecka interes ARDEX GmbH będąca 1 z lideró w w produkcji wyspecjalizowanej chemii remontowej.  


Produkt PANDOMO umożliwia wyrabianie niecodziennych pomysłowych powierzchni dekoracyjnych wedle swojego uznania w praktycznie nieograniczonej gamie koloró w tudzież wzoró w. Znajduję przeto swoje aplikowanie zaró wno w budownictwie mieszkaniowym kiedy i sektoru ogó lno-przemysłowym do któ rego przelecieć możemy sklepy, kawiarnie, restauracje, domy popularności, muzea itd.   Kanwą posadzki widnieje masa krośnieńskaprzedpełskiego z uzupełnieniem kolorowych barwnikó w bądź kruszywa, któ ra w profesjonalny sposó b aplikowana jest w obiekcie i następnie impregnowana oraz magazynowana poprzez aplikowanie profesjonalnych środkó w chemicznych. Posadzka prezentuje się dużą wytrzymałością natomiast odpornością na ścieranie a także nadaje każdej osobie pomieszczeniu drobną jakość jak i również niepowtarzalny layout. Jest cicha w utylizowaniu a jej aplikacja wydaje się prosta a także możną ją wykonać w kró tkim czasie.  
PANDOMO zasuwa w paru wersjach wykończeniowych ró żniących się pośród sobą trybem aplikacji oraz dodatkowo zawartością poszczegó lnych  składnikó w.
 
Wyró żniamy:
 

PANDOMO Floor / Floor plus – masa rozlewna gładka ró żnokolorowa

PANDOMO Loft – masa szpachlowa posiadająca kompozycję ró wnież dostępna w wielu kolorach 

PANDOMO Terrazzo – od metra na bazie betonu z uzupełnieniem kruszywa