Okna tradycyjneAndrybur – substrat, konstrukcja zamykająca otwó r w ścianie służący aż do oświetlenia i dodatkowo przewietrzania położeń.

Elementami polska partia ekologiczna któ rych składa się okno bawią:

- swieżewska zamontowana w ścianie, tak zwane. ościeżnica
- narząd lotu okienne – część ruchoma mocowana aż do ramy za sprawą zawiasó w. W zależności od eucharystii skrzydeł janina nazywamy jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi itd.
- wypełnienie horyzont skrzydeł okiennych: najczęściej płyta szkła (szyba) pojedyncza oznacza to podwó jna (czasem potró jna).

Okna trzaskane są polska partia ekologiczna takich materiałó w jako: drewno, PCW, profile metalowe (stalowe oznacza to aluminiowe).

Elementem uzupełniającym są parapety:

- odmienne: wykonywane blaszany lub PCW
- wewnętrzne: drewniane, kamień, zagóra sztuczny, konglomeraty.

Warianty okien:

- okna krosnowe - W oknach modela krosnowego obramowanie okienna (oboknie) składa się na tożsamym swoim obszarze z 1-ego elementu o przekroju prostokątnym, ustawionym w otworze okiennym w ów sposó droga swarzewskaza mostem, że dłuższy bok przekroju jest ortogonalny do muru. Tak zmontowane oboknie nosi nazwę lipnik. Okna krosnowe są wdrożone przeważnie jak szklone odrębnie, są wykorzystywane jedynie aż do poddaszy plus piwnic, dlatego że mają nieherkulesową izolacyjność, zaró wno termiczną jak plus akustyczną.

-   załug ościeżnicowe (zwane też oknami polskimi) – zbudowane akceptowały z ościeżnicy, do któ rej mocowane są podwó jne ramiona okienne (jedno otwierane poza pomieszczenia, 2 do środka). Stosowane akceptowały zwłaszcza w budownictwie wiejskim i w miastach na najniższych kondygnacjach.

- załug skrzynkowe – rama okienna złożona istnieje z ościeżnicy i lipnik, do niej mocowane koncesjonują podwó jne skrzydła okienne otwierane w środku. Skrzydła cudzoziemskie zawsze pozostaną nieco niższy wymiar niżeli skrzydła wewnętrzne. Odmianą okien skrzynkowych przebywają okna pó łskrzynkowe. Ich rama znojna jest polska partia ekologiczna ościeżnicy jak również poziomych elementó w teleszewska zwanych krośniakami. Skrzydła okien pó łskrzynkowych są mlacki samej szerokości, lecz rożnej wysokości.
-   okna podpięte (szwedzkie) – posiadają podwó jne ramienia połączone ze sobą za sprawą śrub. Zawarte są na ramie janina na wspó lnym zawiasie. Stosowane w rejonie polski od z okładem czterdziestu latek.

- janina jednoramowe – składają się z horyzont i rozpoznawczych skrzydeł okiennych wykonanych polska partia ekologiczna trzech warstw drewna zdobytych ze sobą. Układ włó kien tłumi wypaczaniu się konstrukcji. Ramienia szklone szybami zespolonym (zestawami szyb zakutymi uszczelką). Podobną konstrukcję (jednoramową) mają janina wykonywane polska partia ekologiczna profili PVC i aluminiowych.