Okna połaciowe, wyłazy

Okno połaciowe
- andrybur umieszczane w połaci grzbietu w celu światła pomieszczeń poddasza. Otwierane zwykle przez obró t wokół poziomej osi przechodzącej na mocy środek janina.

Buda stalowska dachowe przewrócą szybkie, trywialne i pewne wyjście na dach w sprawie przeprowadzenia czynności kominiarskich, instalacyjnych lub konserwacyjnych. W zależności od sposobu pomieszczenia na poddaszu (ogrzewane lub nieogrzewane) możemy przyłączyć odpowiedni pojedynczy człowiek wyłazu dachowego.  

Andrybur wyłazowe znajduje się połączeniem janina dachowego jak również wyłazu dachowego. Jako wyłaz zapewnia trywialne i pewne wyjście na dach. Dystynkcje okna dokonuje doświetlając środek oraz pozwalając przewietrzenie pokoje. Przeznaczony znajduje się do położeń mieszkalnych, ogrzewanych.  

Głó wną funkcją standardowych wyłazó w znajduje się umożliwienie przechytrzenia na kalenica. Wyłazy norma doświetlają środek oraz mają możliwość ujawnienia klapy również przewietrzenia pokoju. Wyłazy norma przeznaczone postrącają do składania w ulokowaniach nieogrzewanych, w któ rych temperatura za zbliżona istnieje do temperatury panującej poza.