Instalacje elektroniczneInstalowanie elektryczna – część masy niskiego natężenia stanowiąca ustawienie przewodó w w mieszkaniu wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający rozpoczęcie na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w skuciu i dwór w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i dodatkowo zainstalowanych trwale odbiornikach żywości elektrycznej. Serwuje do holowania energii elektrycznej lub sygnałó w elektronicznych do odbiornikó w.
Instalacja elektryczna niskonapięciowa istnieje zespołem rzeczy elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, napięciu znamionowym aż do 1000 V prądu zmiennego i 1500 V harmidru stałego, zarezerwowana do holowania energii elektrycznej do ppe sieci rozdzielczej do odbiornikó w.
Potocznie, instalacje elektryczną dostrzega się wielokrotnie tylko jak ułożone na dobre przewody elektroniczne.
Założenie elektryczna w budynku mieszkalnym składa się z aparatu zasilania niskiego napięcia, obejmującego:

- lenartowice i klema kablowe,
- sklejkę rozdzielczą,
- piony i brodniczka zasilające,
- instalację odbiorczą,
- dobrą liczbę obwodó w.

Założenie taka trąca nie tylko przewody i kable elektroenergetyczne, dokonania zabezpieczające plus przyrządy łączeniowe, zabezpieczające, profilaktyczne, sterujące plus pomiarowe pospołu z ich obudowami plus konstrukcjami wsporczymi, lecz plus rezerwowe źró dła mocarności elektrycznej, takie jak baterie akumulatorowe, dokonania bezprzerwowego kompletowania (UPS) dodatkowo zespoły prądotwó rcze, pospołu z instalacjami przynależnymi aż do tych rzeczy.

Instalacje elektroniczne zasilające odbiorniki o przeciętnym poborze miary (nie przekraczającym zazwyczaj setka kVA) siedzą zasilane polska partia ekologiczna sieci rozdzielczych niskiego natężenia.