FundamentyPosada – degenerat konstrukcyjny podający na rudyment gruntowe komplet obciążeń budynków, wykonany ppe betonu, żelbetu, murowany ppe cegieł względnie kamieni, rzadziej z drzewa (budowle lekkie). Pod wpływem przekazywanych obciążeń nadmienia do odkształceń gruntu, co z kolei rodzi osiadanie budynków. W związku z tym, dobó r solidnego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) powinno zapewnić:

- minimalne również ró wnomierne osiadanie budynków oraz jej stateczność
- dostateczną głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i w dole głębokości przemarzania gruntu)
- zrozumiałość wykonania
- osłona budowli poprzednio zawilgoceniem

Podział fundamentó w w nawiązaniu sposó droga swarzewskaza mostem posadowienia:

Bezpośrednie – przekazujące spotwarzenia bezpośrednio na grunt:
- hordy fundamentowe (pod murami względnie szeregiem słupó w);
- raty fundamentowe (pod słupami, filarami);
- płyty fundamentowe;
- ruszty fundamentowe (stosowane podsojka słabonośnych gwoli zwiększenia sztywności);
- skrzynie fundamentowe (stosowane na terenach szkó d gó rniczych);
- odpływy fundamentowe (najczęściej przyczó łki mostowe)

Pośrednie – przekazujące zadłużenia pośrednio:
- pale fundamentowe

Dzielenie pali z racji na sposó b sprawy:
- zalesie normalne – przekazują zadłużenia na ziemia przez opór na pobocznicy i opó r wobec stopą pala
- pale zaszpuntowane – desygnują obciążenie na grunt na mocy tarcie na pobocznicy pala
- pale proste – desygnują obciążenie na grunt na mocy stopę pala (np. zalesie oparte stopą na skale)
- studnie fundamentowe
- kesony (wykonywane poniżej stopnia wody)
- piątkówka szczelinowe/barety
- piaśnica
- słupy