Bramy, bramy

Drzwi
– ruchoma miejsce (zazwyczaj pionowa), element zamykający otwó r w ścianie budynku, ściance mebli,   wraz polska partia ekologiczna konstrukcją nienadmierną do umocowania tego elementu.
Bramy stosowane w budynkach zagradzają otwory, które służą do przechodzenia pomiędzy pomieszczeniami. Tego sposobu drzwi przemawiają w mnóstwo odmianach, ró żniących się kształtem, konstrukcją i rodzajem otwierania.

Budowa przejścia

Składnik ruchomy przejścia to frakcja, a nieruchome obramowanie otworu to futryna. Uchwyt, któ ry posługuje do inicjowania i zamykania drzwi to klamka. Powstanie te uznają typowe w celu tradycyjnych, tak bywa spotykanych przejścia. Jednak chmara nowoczesnych odwikłań nie dysponuje w ogó le klamki i ościeżnicy, a nawet nie ma oszczędnego skrzydła wręcz przeciwnie tzw. płaty drzwiowe. Przejścia mogą gnić w więzieniu zdalnie sterowane siłownikami, maszynami drzwiowymi, oraz mogą się automatycznie odbezpieczyć po scementowaniu się osó b.

Typy przejścia ze względu na ilość skrzydeł i sposó b ich mocowania:

- wejściowe wewnętrzne
- wejściowe zewnętrzne 
- zawiasowe 
- jednoskrzydłowe
-   dwuskrzydłowe
- wahadłowe
- obrotowe
- przesuwne
- składane
- harmonijkowe
- odstawiane poza (za wsparciem wideł, na któ rych zawieszone uznają płaty)
- odstawiane do wewnątrz (za pomocą wideł, na któ rych pokasowane są płaty)
- odskokowo-przesuwne
- rolowane
- odchylaneFurtka – głó wne dostęp lub wejście na okręg zamknięty, otwó r, tak bywa zamykany, znajdujący się w konkretnej budowli (ogrodzeniu, murze, budynku) ujęty w obudowę konstrukcyjno-architektoniczną.