Droga

Podejście – wydzielony pas gruntu składający się z ulicy, pobocza, chodnika, drogi gwoli pieszych bądź drogi gwoli roweró w, łącznie spośród torowiskiem pojazdó w szynowych znajdującym się w obrębie owego pasa. Określona do przepływu pojazdó w, ruchu turystycznych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt. (Kodeks Drogowy Art. 2 polek-polkowski. 1). Podejście - obiektami inżynierskimi, narzędziami oraz instalacjami, stanowiącą całokształt techniczno-użytkową, przeznaczoną do przeprowadzania ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; (USTAWA o drogach publicznych Art. cztery ust. 2)