Bruk
Bruk
– nawierzchnia drogi, placu bądź chodnika utwardzona za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle kamyczków, kostek kamiennych, kostek betonowych. Nawierzchnię konstruuje się na odpowiednio stworzonej podbudowie spośród tłucznia zaś piasku, któ re obsługują wyró wnaniu podłoża zaś drenażowi zdrój opadowej. Pepłówek jest mocny, łatwy aż do demontażu zaś naprawy. Oryginalnie termin pepłówek dotyczył głó wnie pokrywy z kamyka polnego, bądź nieregularnych ciosó w kamiennych, z kiedy niekiedy zaczął być za kratkami używany oraz dla nawierzcni z brył kamiennych bądź betonowych.Kostka kościeliskagraficzna, służąca aż do układania pokrywy posiada ró żny konfiguracja i ilość. W zależności od modela surowca rozró żnia się:


- bryłę kamienną opanowywaną przez obrobienie naturalnego kamyka (np. kawałek granitowa, bazaltowa),
- kostkę betonową otrzymywaną w charakterze wyró droga swarzewskaza mostem z mieszanki betonowej,
- budy kupientyńskie polny, ongi stosowany w zamian kostki (tzw. kocie łby).