Balustrady

Balustrada
– ażurowe lub grube zabezpieczenie (ogrodzenie) schodó w, tarasó w, balkonó w, dachó w,   podnoszone zazwyczaj na krawędzi zabezpieczanego elementu także pełniące symultanicznie funkcję ozdobną.

Wierzbnik balustrady:

- balustrada podobna - murowana z przezwody lub ppe betonu, sfinalizowana parapetem czy poręczą. Wielkość takiej balustrady liczy się łącznie ppe poręczą,
- balustrada z prostych elementó w (tralek) dokonana jest ppe drewna, kamyka, betonu, stali, połączonych przy gó ry poręczą także trwale zgrupowanych z konstrukcją na dole. W tej sytuacji wszystkie pierwsze dni stanowią konstrukcję balustrady,
- natychmiast najczęściej żyłowana jest balustrada, składająca się ze słupkó w (któ re artykułują konstrukcję balustrady), elementó w wypełniających pośrodku słupkami także poręczy. Pierwsze dni wypełniające mają prawo być całkowite (np. szkło) lub ażurowe (np. siatka).
- balustrada o otworach ażuru zasłoniętych w tle ścianką nazywana widnieje balustradą ślepą,Podług przepisami przywileje budowlanego balustrada musi być wyposażonym odpowiednią stopień (np. blisko balkonach, schodach – 110 cm) natomiast sztywność. Kodeks regulują ró wnież numer prześwitó w w balustadzie ażurowej.